Käyttöehdot

Käyttämällä KPK Yhtiöt Oyj:n (KPK) ylläpitämää verkkopalvelua, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja sekä hyväksyy Tietosuojalausekkeen. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjän tulee välittömästi poistua verkkopalvelun sivuilta.

Verkkopalvelu ja Digilehti ovat KPK Yhtiöt Oyj:n (jäljempänä KPK) tuottamaa ja julkaisemaa sisältöä verkossa.

KPK on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Digilehdestä sekä muuttaa Digilehden maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Digilehden ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. KPK:lla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Digilehden tarjoaminen asiakkaille osittain tai kokonaan. Mikäli KPK lopettaa Digilehden tai sen osan tarjoamisen maksullisen palvelun ostaneelle asiakkaalle, sitoutuu se palauttamaan asiakkaalle määrän, joka vastaa asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa lukuoikeutta. Määrä palautetaan edellyttäen, että se ylittää 3 euroa ja, että Asiakas ilmoittaa KPK:lle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

KPK:n ylläpitämän verkkopalvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. KPK pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Kaikenlainen verkkopalvelussa olevan sisällön tai sisällön osan kopioiminen ja jakelu, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, musiikki ja tietokoneohjelmat, on kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Käyttäjällä on lupa tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

KPK:n ylläpitämän verkkopalvelun sisältö esitetään sellaisenaan sitoumuksetta. KPK ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta sekä kiistää kaikki nimenomaiset ja oletetut takuut ja vastuut. KPK varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsy verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito. Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että verkkopalvelu hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Yllä oleva ei rajoita käyttäjän lakisääteisiä oikeuksia.

KPK ei vastaa niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin KPK:n ylläpitämältä verkkopalvelulta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin KPK:n toimesta. Käyttäjä on velvollinen perehtymään ja noudattamaan niitä käyttöehtoja ja muita ehtoja, jotka on julkaistu näillä kolmannen osapuolen verkkosivustoilla.

Tiettyjen verkkopalvelujen käyttö on mahdollista vain rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi tai tilaamalla palvelu. Rekisteröinti ja tilaaminen edellyttää, että käyttäjä hyväksyy palveluun soveltuvat käyttöehdot. Rekisteröitymällä verkkopalvelun käyttäjäksi käyttäjä tulee KPK:n asiakkaaksi ja käyttäjän antamat henkilötiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Käyttäjä antaa nimenomaisen suostumuksensa siihen, että asiakasrekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Käytön ja/tai luovuttamisen voi milloin tahansa estää ilmoittamalla siitä KPK:n asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@kpk.fi

Digilehden maksuvälittäjänä toimii Checkout Finland (Checkout Finland Oy, y-tunnus 2196606-6), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Checkout Finland verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Checkout Finland Oy. Checkout Finland välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Checkout-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla ja luottokorteilla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Pivo, MobilePay, MasterPass, Siirto, Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, POP-Pankki, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, Collector-, Jousto- ja Mash -laskut, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard- ja American Express -kortit. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Lue lisää Checkout-palvelusta: https://www.checkout.fi/.

Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävissä KPK:n verkkopalvelussa sekä KPK:n asiakaspalvelussa osoitteessa Rantakatu 10, 67100 Kokkola. Tiettyjen verkkopalvelujen käyttö on maksullista. Maksullisten palvelujen yhteydessä ilmoitetaan palvelun maksullisuudesta ja palveluun liittyvistä muista ehdoista.

KPK:n kanta-asiakkaalla on mahdollisuus käyttää joitakin verkon maksullisia palveluja veloituksetta rekisteröitymällä palveluun. Edut ovat talouskohtaisia. Talouskohtaisuudella tarkoitetaan samassa taloudessa/ruokakunnassa ja samassa osoitteessa asuvaa puolisoa ja lapsia. Asiakasnumeron, salasanojen luovuttaminen kenellekään on kielletty. Jos asiakkaalle luovutetut käyttäjätunnus-salasanaparit päätyvät asiakkaan toiminnan seurauksena vääriin käsiin, asiakas on vastuussa kaikesta haitasta, mikä tästä aiheutuu KPK:lle, asiakkaalle itselleen tai kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa kaikista tämän haltuun luovutetuilla käyttäjätunnuksilla tehdyistä toimista ja niiden seurauksista. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman KPK:n etukäteen antamaa lupaa.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään verkkopalvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista KPK:lle, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

Lähettämällä aineistoa mihin tahansa KPK:n ylläpitämään verkkopalveluun, esimerkiksi sähköpostitse tai osallistumalla keskusteluun, käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin: KPK:lla on oikeus käyttää, muokata ja julkaista lähetetty aineisto. Käyttäjä vastaa siitä, että lähetetty aineisto on julkaisukelpoista eikä loukkaa kolmannen tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia. Käyttäjä vastaa kaikista kuluista, jotka aiheutuvat lähetetyn aineiston johdosta syntyneistä vaatimuksista KPK:ta kohtaan. Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia KPK:ta kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähettäessään aineistoa lehdille KPK voi halutessaan sitoumuksetta ja ilman korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon tai KPK:n tuotteeseen tai palveluun.

Digilehden käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa käyttäjä. Maksullisen palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätunnusta. Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. KPK tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms).

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. KPK pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Digilehteen tai sen osaan. Mikäli maksullinen palvelu keskeytyy KPK johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä KPK:n käyttäjäpalveluun. KPK pidentää maksullisen palvelun lukuoikeuden voimassaoloa keskeytystä vastaavalla ajalla. KPK:lla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta maksullisessa palvelussa olevista keskeytyksistä eikä KPK edellä esitetyn lisäksi korvaa asiakkaalle maksullisen palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

Maksullisen palvelun hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat päivittäin nähtävissä KPK:n verkkopalvelussa. KPK:lla on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Digilehdessä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja lukuoikeuksia. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle sähköpostilla tai KPK:n verkkopalvelussa.

Ylivoimainen este on työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa.