MAINOS

Viisi vinkkiä onnistuneeseen somemainontaan


Somen eli sosiaalisen median kautta toteutettava markkinointi on nopea ja edullinen tapa tavoittaa asiakkaita. Onnistunut mainonta sosiaalisessa mediassa edellyttää kuitenkin somemainonnan peruspilareiden tuntemista. Me listasimme somemarkkinoinnin viisi perusasiaa, jotka auttavat sinut alkuun.  


1. Määrittele kohderyhmäsi

Kenelle haluat suunnata yrityksesi tuotteita ja palveluita? Kohderyhmän määrittämisellä mainonta saadaan kohdistettua juuri oikeille henkilöille eli potentiaalisille asiakkaille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksesi tuotteista ja palveluista. Kohderyhmän määrittely auttaa myös hyödyntämään some- kanavien tarjoamia kohdentamistyökaluja markkinoinnissa. Esimerkiksi Facebook- mainonnassa hyödynnettäviä kohdistusasetuksia ovat muun muassa ikä, sukupuoli, sijainti ja kiinnostuksen kohteet. Tällöin esimerkiksi urheiluvaatteita voidaan markkinoida juuri urheilusta kiinnostuneille ja urheilua harrastaville ihmisille.  

Jokaisella tekemälläsi julkaisulla tulee aina olla jokin tavoite.

2. Aseta sometukselle tavoitteet

Kun määrität somemarkkinoinnin tavoitteita, on tärkeää miettiä, mitkä markkinointitavoitteet tukevat parhaiten yrityksesi liiketoiminnan kasvua. Jokaisella tekemälläsi julkaisulla tulee aina olla jokin tavoite. Julkaisun tavoite voi esimerkiksi olla se, että saat ihmisiä vierailemaan yrityksesi verkkosivuilla ja sitä kautta ostamaan yrityksesi tuotteita tai palveluita. Tavoitteena voi olla myös yrityksen tunnettavuuden lisääminen. Tällöin voidaan pyrkiä hyödyntämään viraalimarkkinoinnin keinoja, jolloin julkaisusi kulkee ihmiseltä toiselle heidän jakaessaan julkaisuasi ketjumaisesti eteenpäin. Julkaisuilla voit myös pitää yhteyttä asiakkaisiin ja muistuttaa heitä säännöllisesti olemassaolostasi.

Julkaisujen tulee olla kiinnostavia ja kilpailijoistaan erottuvia.

3. Tee koukuttavaa sisältöä

Kohderyhmän tulee kokea some- julkaisujesi sisältö aina jollain tapaa merkitykselliseksi. Julkaisujen tulee olla kiinnostavia ja kilpailijoistaan erottuvia. Julkaisu voi sisältää esimerkiksi uuden idean, asiantuntijatietoa, huumoria, ravisuttelua tai ajankohtaisen aiheen puimista. Tunteita herättävät kuvat ja videot kiinnittävät nopeasti katsojan huomion ja ne tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia kertoa yrityksesi tarinaa kuvien synnyttämien mielikuvien kautta.


4. Ole sosiaalinen!

Säännöllistä vuorovaikuttamista asiakkaiden kanssa sosiaalisessa mediassa ei voi liiaksi korostaa. Asiakkaiden viesteihin ja palautteisiin tulee pyrkiä vastaamaan aina mahdollisimman nopeasti sekä välittää heiltä tulevat viestit ja palautteet myös eteenpäin organisaatiossa. Sosiaalinen media on myös äärimmäisen helppo ja nopea kanava saada asiakkailta rehellistä palautetta ja kehittämisehdotuksia tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. 

Somemainonnan kehittämiseksi tulee jatkuvasti arvioida toteutettavaa mainontaa ja sen tuloksellisuutta.

 5. Mittaa tuloksia

Somemainonnan kehittämiseksi tulee jatkuvasti arvioida toteutettavaa mainontaa ja sen tuloksellisuutta.  Esimerkiksi Facebookissa somemainonnan tuloksia voidaan mitata helposti mainostyökalun avulla. Kannattaa siis luoda useita erilaisia mainoksia ja testata, millaiset mainokset toimivat ja millaiset eivät. Tämän jälkeen voit valita parhaiten toimivan mainoksen ja sijoittaa mainosbudjettisi siihen uusien yleisöjen tavoittamiseksi. 


Jopoxin videomainoskampanja on esimerkki onnistuneesta somemainonnasta. Kampanja toteutettiin YouTubessa ja Googlen AdWords'issa syksyllä 2017 hyvin tuloksin.

Kampanjan tavoitteena oli urheiluseuroille tarjottavan JOPOX -joukkueportaalin tunnettuuden lisääminen urheilua harrastavien perheiden keskuudessa koko Suomessa. Creamedia toteutti 15 sekunnin videomainoksen, joka laitettiin pyörimään YouTubeen ja sitä mainostettiin sekä AdWord'issä, että YouTubessa muiden videoiden alussa. 


Kampanjan kustannukset

  • Kampanjan suunnittelu ja tuotanto noin 900 euroa (kertakustannus)
  • YouTuben kanavakustannus 200€ per kuukausi
  • Googlen AdWords 200€ per kuukausi
  • Kahden kuukauden jälkeen oli käytetty rahaa yhteensä 1700 €

 Kampanjan tulokset

  • Videon näyttöjä kahdessa kuukaudessa 24 481 kpl kontaktihintaan 0,02€/katselukerta
  • Klikkauksia Jopoxin verkkosivuille tuli 92 kpl hintaan 4,39€/klikkaus


Parasta kampanjassa on se, että se ei lopu vielä tähän vaan jatkaa täyttä häkää eteenpäin: joka päivä tulee edelleen noin 400 katselukertaa lisää!

Tutustu myös Jopoxin kotisivuihin täältä.