MAINOS

Kosekin webinaari yritysten taloustilanteesta – Tässä paikallisten asiantuntijoiden vinkkejä yritysten talousasioihin koronakriisissä

Yrityksille suunnatut rahoitusinstrumentit COVID-19- epidemian aikana -webinaari >>MAINOS


Kosekin järjestämän webinaarin asiantuntijat, Jani Andersson tilitoimisto Viac Consulting:stä ja asiakkuusjohtaja Anssi Ala-Kopsala Osuuspankista, olivat yhtä mieltä siitä, että yritysten kannattaa varautua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa koronakriisin aiheuttamaan tilanteeseen.

-    Jos vähänkään näyttää siltä, että yrityksen tulot putoavat, voit hakea muutosta ennakkoveroihin. Muutoksen voit tehdä itse OmaVero-palvelussa. Voit merkitä tulot jopa nollaksi, täten yrityksellesi ei tule ennakkoveroja tässä vaiheessa maksuun ollenkaan, Andersson neuvoo.


Yrityksen on mahdollista hakea verotukseen maksujärjestelyjä helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen aina elokuun loppuun saakka.  Verottajan kanssa on mahdollista sopia, että seuraava maksuerä olisi vasta kolmen kuukauden kuluttua. Maksujärjestelyyn kuuluvia veroja ei lähetetä ulosottoon, eikä julkaista verovelkarekistereissä lähikuukausien aikana.

-    Verojen viivästyskorkoa on päätetty alentaa seitsemästä neljään prosenttiin, Andersson tietää.

Hän muistuttaa, että TYEL-laskujen eräpäivän siirrosta on sovittava aina ennen alkuperäistä eräpäivää. Nyt kevään osalta (helmi-toukokuu) maksuaikaa voi saada enintään viisi kuukautta, mistä jaksosta viivästyskorkoa ei peritä.

-    Voit pienentää myös YEL-vakuutuksen maksua tilapäisesti. Mikäli työtulo on alle 7958 euroa vuodessa, YEL-vakuutuksen voi lopettaa kokonaan.


Mikäli yrityksessä on ulkopuolista työvoimaa, lomautukset ovat todella ikävä, mutta jossain tapauksessa tärkeä säästämisen tapa yli kriisivaiheen. Anderssonin mielestä lomautusilmoitus kannattaa antaa heti, kun näyttää siltä, että työt vähenevät.

-    On hyvä muistaa, että lomautuksia ei ole pakko laittaa täytäntöön, vaikka ilmoitus olisi annettu. Työmarkkinajärjestöjen linjaus lomautuksiin liittyvien neuvotteluaikojen lyhentämisestä nopeimmillaan viiteen päivään auttaa jopa merkittävästi joitakin yrityksiä.

Anderssonin mukaan Kela voi maksaa tartuntapäivärahaa, jos yrittäjä on määrätty olemaan poissa työstään, eristettäväksi tai karanteeniin jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen, leviämisen estämiseksi.

-    Jos yrittäjä itse sairastuu, hänellä on oikeus Kelan maksamaan sairauspäivärahaan.
Anderssonin tietämyksen mukaan hyvin harvalla yrityksellä on mahdollisuus saada suoraan vakuutuksesta korvausta siitä, että yritys joudutaan pitämään kiinni. Hänen mukaansa joillakin tällainen vakuutus voi olla, mutta keskeytysvakuutusta eivät automaattisesti saa esimerkiksi ravintola-alan yrittäjät tässä tilanteessa.

- Finnvera takaa ja pankki takaa -malli toimii käytännössä, tietää Anssi Ala-Kopsala Osuuspankista


Asiakkuusjohtaja Anssi Ala-Kopsala Osuuspankista on huomannut, että palvelualoilla monilla yrityksillä koronavirus-pandemian aiheuttama asiakaskato on nopeasti aiheuttanut hätätilanteen. Hän korostaa, että yritysten on tärkeää itse kaikin keinoin pyrkiä sopeuttamaan toimintaansa, vaikka yhteiskunnan eri toimijat toki ovat lähteneet tarjoamaan erilaisia tukiratkaisuja.

-    Osuuspankki myöntää koronakriisin aikana pk-yrityksille lyhennysvapaata aina kuuteen kuukauteen asti, eikä maksuohjelman muutoksista peritä erillistä maksua.


Eri pankeilla on erilaisia käytäntöjä siinä, miten rahoitukseen voi anoa muutosta. OP:n verkkopalveluun on tulossa Ala-Kopsalan mukaan hakemuslomake ”Velan ehtojen muutos koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta johtuen”.  (Tästä ohjeeseen yhteydenottoon pankkiin)

-    Tällä hakemuksella yritys valtuuttaa pankin tekemään lyhennysvapaan haettuun luottoon ilman tavanomaisia allekirjoituksia. Kaikkien maksuohjelmien muutosten myöntämisen edellytyksenä on, että yritys on ollut elinkelpoinen ennen koronakriisiä.


Ala-Kopsala haluaa avata ministeri Mika Lintilän lausumaa ”Finnvera takaa, pankki jakaa”.
Nyt Finnveran takauksille on kolme vaihtoehtoa:

1. PK-takauksella voidaan taata korkeintaan 150 000 euron laina yrityksille, mitkä ovat toimineet yli kolme vuotta. Takaus voi olla maksimissaan 80 %.

2. Alkutakaus-malli on suunnattu nuoremmille, alle kolme vuotta toimineille yrityksille. Maksimisumma lainamäärä on 100 000 euroa ja takaus korkeimmillaan 80 000 euroon.

3. Finnvera-takauksella autetaan yrityksiä, joilla on koronaviruksen myötä lisääntyviä käyttöpääomatarpeita. Tämä on tarkoitettu lähinnä investointeihin, pääomaan tai liiketoiminta- tai yrityskauppojen vaatimaan rahoitukseen. Takauksen osuus luotosta voi olla 50-80 %.

1- ja 2-kohdissa takausta Finnveralta hakee pankki, 3-kohdassa tuen hakee yritys itse pankin kanssa käymiensä neuvottelujen jälkeen. 


Maaliskuun 26. päivä järjestetty webinaari aiheesta oli Kosekin historian ensimmäinen webinaari. Sen teknisen toteutuksen Zoom-alustalla mahdollisti Future Cleantech Solutions - hanke. Webinaarin sisällön suunnittelu ja toteutus oli Kosekin Sabina Storbackan koordinoimaa, osa Kosekin akuuttia auttamistoimintaa koronaepidemiatilanteessa.

Future Cleantech Solutions edistää cleantech-yritysten konkreettisia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia Merenkurkun alueella. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, jotka mahdollistavat käytännönläheisen liiketoimintatiedon leviämistä ja tukevat konkreettista rajat ylittävää yritysyhteistyötä sekä tukea uutta ja olemassa olevaa klusteriyhteistyötä toiminta-alueella. Hankkeen Kosekin edustajana toimii cleantech-asiantuntija Reija Harlamow.


Kosekin muiden maaliskuun lopun webinaarien sisältöjen koostejutut:

Yrityksille suunnatut rahoitusinstrumentit COVID-19- epidemian aikana -webinaari >>
 

COVID-19- aiheuttamat sopimusrikkomukset ja uudet sopimusehdot -webinaari >>

Tutustu tarkemmin: Kosekin palvelut alueen yrityksille >>

Enemmän Kosekista alueellisena toimijana >>