MAINOS

Näistä syistä suomalaisten tupakointi on vähentynyt

MAINOS - whitepouches.com -

Tupakkatuotteiden päivittäisessä käytössä on näkynyt valtavaa laskua vuosien 2008 ja 2022 välillä. Selkeä muutos tupakoinnin suhteen on tapahtunut esimerkiksi korkeakouluissa opiskelevien miesten keskuudessa, joskin tupakoinnin on osittain korvannut nuuskan käyttö. Nuorten tupakointi on vähentynyt viimeisen 20 vuoden aikana merkittävästi ja heidän kohdallaan laskua on näkynyt myös nuuskan käytössä. Markkinoille nousseiden sähkösavukkeiden käyttö on säilynyt melko vähäisenä sekä nuorten että aikuisten keskuudessa. Kansanterveyteen positiivisesti vaikuttavalla vähenemisellä on taustallaan monta syytä, mutta millaisia ne sitten voivat olla?

Lisääntynyt ymmärrys haittoja kohtaan näkyy väestön valinnoissa

Tupakoinnin lisäämä riski muun muassa keuhkosyöpään tai -ahtaumaan, sydän- ja verisuonitauteihin tai aivohalvaukseen on ollut väestön tiedossa jo pitkään. Aina oma terveys ei kuitenkaan riitä riippuvuuden katkaisemiseen, minkä vuoksi esimerkiksi passiivisen tupakoinnin haittoja on pyritty korostamaan.  Markkinoille on myös tullut lukuisia vaihtoehtoja tupakkatuotteille, kuten tupakattomat nikotiinipussit , joita käytetään nuuskan tavoin. Monen kohdalla riippuvuus ei ole ainoastaan fyysinen, vaan siihen liittyy paljon vuosien mittaan muodostuneita tapoja, jotka voi olla jopa vaikeampaa katkaista. Nikotiinipussit tulevat samanlaisessa kiekon mallisessa pakkauksessa kuin nuuska ja niitä käytetään samalla tapaa ylähuulen ja ikenen välissä, mutta niissä ei ole muita tupakkatuotteiden sisältämiä ainesosia joten moni käyttää niitä erityisesti nuuskaamisen lopettamiseen.

Suomessa yhden nikotiinipussin nikotiiniannos saa olla maksimissaan 4 mg ja annostusta voidaan laskea ajan saatossa vaihtamalla pikkuhiljaa nikotiinimäärältään kevyempiin vaihtoehtoihin. Nikotiinipussit on tarkoitettu hupikäytön sijaan nimenomaan tupakoinnin ja nuuskaamisen lopettamista tukemaan. Väestö on entistä tietoisempaa tupakkatuotteiden vaikutuksista esimerkiksi suun hyvinvointiin, sillä nuuskaaminen saattaa aiheuttaa esimerkiksi ientulehduksia ja ienten vetäytymistä niin, että hampaat saattavat lopulta alkaa irtoamaan hampaiden heikentyneen kiinnityksen vuoksi.

Kysyntään ja saatavuuteen on vaikutettu merkittävästi

Tupakkatuotteiden verotusta on kiristetty vuosittain, mikä on vaikuttanut sen saatavuuteen paljon. Savuttomien tilojen lisääminen on myös tuottanut tulosta jo vuodesta 1977 asti, jolloin julkisissa tiloissa ja kulkuneuvoissa tupakoiminen kiellettiin kokonaan. Yleiseen asenteeseen tupakointia kohtaan on myös onnistuttu vuosien varrella vaikuttamaan erilaisilla kampanjoilla ja panostamalla ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Nuuskaaminen on noussut hetkellisesti sosiaalisesti hyväksyttävämmäksi tupakkatuotteiden käytön muodoksi, mutta nikotiinipussit ja muut korvaavat tuotteet ovat pikkuhiljaa nousemassa sen yli suosiossa, johtuen osittain juuri saatavuudesta. Nuuskaa ei saa Suomessa laillisesti myydä tai antaa lahjaksi kun taas korkeintaan 4 mg nikotiinipusseja saa tilata täysin laillisesti.

Ympäristötietoisuus on kokenut huomattavaa kasvua

Valtaosa väestöstä haluaa tänä päivänä panostaa ympäristön hyvinvointiin. Jo maahan heitetyt tumpit aiheuttavat huolta, sillä niillä kestää vuosia maatua ja ne sisältävät lukuisia ympäristöön imeytyviä kemikaaleja. Toisaalta on alettu ymmärtää enemmän myös laajempia ympäristövaikutuksia, kuten tuotantoon käytettyä vettä, energiaa ja maaperää. Tuotannon hiilijalanjälki onkin monelle merkittävä syy kyseenalaistaa tapojaan, sillä moni tavallinen kuluttaja haluaa tehdä arjessaan ekologisia tekoja.

Kaiken kaikkiaan suomalaisten tupakoinnin vähenemiselle on lukuisia syitä. Merkittäviä ovat kuitenkin tiukentunut verotus ja hintojen nousu, markkinoille nousseet vaihtoehtoiset itsehoitokeinot, muuttuneet asenteet ja lisääntynyt kiinnostus ympäristöä kohtaan.