MAINOS

Aloittelevan yrittäjän muistilista - miten löydät oman tiesi?

MAINOS - SALDO.COM -

Aloittelevan yrittäjän voi olla vaikea hahmottaa, mitä alkuun pääseminen vaatii ja mistä kannattaa aloittaa. Yrittäjyyden maailma on laaja ja siellä on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Aloittelevan yrittäjän muistilista auttaa sinua löytämään oman tiesi ja saamaan kaiken irti yrittäjyydestä. Mieti miksi haluat yrittäjyyteen - ole rehellinen itsellesi. Yrittäjyys ei ole kaikille sopiva elämäntapa, joten mieti tarkkaan miksi se vetoaa juuri sinuun.

Onko sinulla intohimoa ja visionäärin ajattelutapa? Ovatko asiakkaasi tavoittelemassasi toimialalla? Yrittäminen vaatii paljon työtunteja, joten varmista etukäteen, että tiedät mihin olet ryhtymässä. Ole avoin uusille ideoille ja nopea toimimaan - aloita pienellä ja kasva ajan mittaan. Ideointivaiheessa on hyvä keskittyt kehitysideoihin, joilla voit erottautua kilpailijoista selvsti. Pidennetyn ideointivaiheen jälkeen on tullut aika toteuttaa suunnitelmat - aloita pikkuhiljaa ja tee tiivisti parhaasi mukaan. Muista myös ennen yritystoiminnan aloittamista tutkia markkinoita huolellisesti huomioiden myös mahdollisten kilpailijoiden liiketoimintamallit.  Näillä vinkeillä saat jo rattaat pyörimään, mutta mitä muuta toimintaansa käynnistelevän yrittäjän sitten tulisi huomioida?

Miten rahoitat yritystoimintasi?

Yritystoiminnan rahoittaminen on tärkeä osa yrityksen perustamisprosessia. Rahoitus voidaan saada eri lähteistä, kuten pankista tai digitaalisista rahalaitoksista, sijoittajilta tai julkiselta sektorilta. Yrityksen on hyvä miettiä eri rahoitusvaihtoehtoja ja vertailla niitä keskenään. Yrityslaina on monesti ensimmäinen valinta ja niitä on tänä päivänä saatavilla myös ilman erillisiä reaalivakuuksia. Henkilötakaaja kuitenkin vaaditaan, mutta takaajana voi toimia hakija itse tai joku toinen yrityksen sisällä vastuuroolissa toimiva henkilö. Takaaja sitoutuu hoitamaan lainasta koituvat kustannukset, mikäli yrityksellä on vaikeuksia suoriutua lainaerien maksusta. Räätälöity yrityslaina kuitenkin tarkoittaa tavallisesti sitä, että lainaehdot on määritelty hakijan toiveiden mukaisesti luotonmyöntäjän asettamissa rajoissa. Toisin sanottuna yrityslainan hakija saa itse hakemusta täyttäessään valita hänen tarpeisiinsa sopivan lainasumman ja takaisinmaksuajan. Toinen mahdollisuus on hankkia rahoitusta sijoittajilta. Sijoittajat voivat olla esimerkiksi yrityksen perhe- tai ystäväpiiri tai ulkopuoliset sijoittajat. Sijoitukset ovat usein suurempia kuin pankkilainat, mutta ne myös vaativat yritykseltä enemmän vastuuta ja sitoutumista toimintaan.

Sijoittajat ovat yleensä kiinnostuneempia panostamaan yrityksen toimintaan rahallisesti silloin, kun yrittäjä itse on jo sijoittanut siihen jonkin verran pääomaa. Sen vuoksi niitä saattaa löytyä paremmin sen jälkeen, kun toiminta on jo laitettu käyntiin esimerkiksi yrityslainalla ja se on tuottanut myös jonkin verran tulosta. Julkisen sektorin rahoitus on myös mahdollista, mutta sen saaminen edellyttää usein jonkinlaista erikoistumista tietylle alalle tai toimialalle. Julkishallinnon rahoitus voidaan saada esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnan tukemiseksi tai investointien edistämiseksi alueellisesti merkittäviin hankkeisiin.

Kenelle aiot myydä tuotteitasi tai palvelujasi?

Aiotko myydä tuotteitasi tai palvelujasi yksityishenkilöille vai yrityksille? Se, kenelle palvelusi tai tuotteesi on kohdennettu, vaikuttaa myös sen markkinointiin. Yksityishenkilöiden ja yritysten tarpeet ovat usein hyvin erilaisia ja niiden mukaan sinun pitäisi myös suunnitella markkinointistrategiasi. Yksityishenkilöiden ostokset ovat usein pienempiä kuin yritysten ostokset, mutta ne voivat olla tiheämpiä. Yksityishenkilöt ostavat usein tuotteita arjen tarpeisiin, kun taas yritysten ostot liittyvät usein laajempien hankintojen tekemiseen. Yritysten ostajat ovat myös usein paremmin informoituja ostoksistaan kuin yksityishenkilöt. He tutkivat usein enemmän eri vaihtoehtoja ennen päätöstensä tekemistä. Tietoisuus näistä eroista on tärkeä osa onnistunutta markkinointia.

Mitkä ovat kilpailijoidasi ja miten aiot erottua heistä?

Ellet ole tuomassa markkinoille jotakin täysin uutta ja ennennäkemätöntä, on sinulla luultavasti myös jonkin verran kilpailua. Onkin oleellista pohtia, millä tavalla aiot erottua eduksesi heidän joukostaan. Mitä voit tehdä eri tavalla, jotta heidän asiakkaansa päätyisivät valitsemaan juuri sinun tuotteesi tai palvelusi? Kenties olet kehittänyt jo olemassa olevaa tuotetyyppiä eteenpäin tai pystyt tuottamaan palveluasi tehokkaammin tai edullisemmin kuin kilpailijasi.

Mitkä ovat yrityksesi tavoitteet ja miten aiot saavuttaa ne?

Yritystoiminnan pohjimmaisena tavoitteena on saada asiakkaita, jotka ovat tyytyväisiä tuotteisiin ja palveluihin. Näin luodaan myös pitkäaikaisia asiakassuhteita, joihin pyritään tavallisesti tarjoamalla positiivisia asiakaskokemuksia ja laadukasta palvelua tai tuotteita. Pohdi yrityksesi myyntitavoitteita ja sitä, millaista kasvua toivot näkeväsi toiminnan aloittaessasi. Ole realistinen mutta kunnianhimoinen, sillä tavoitteisiin pääseminen saattaa vaatia paljon panostusta ja sitoutumista.

Miten aiot markkinoida yritystäsi?

Markkinointi auttaa tuomaan yrityksesi esille potentiaalisille asiakkaille ja lisäämään myyntiä. Sen tavoitteena on luoda positiivinen mielikuva yrityksestä, jotta se erottuu kilpailijoistaan. Yrityksen markkinointi voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: sisäinen ja ulkoinen markkinointi. Sisäinen markkinointi keskittyy yrityksen henkilöstön motivoimiseen ja heidän sitoutumiseensa yritykseen. Ulkoinen markkinointi taas keskittyy asiakkaisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin.  Markkinointistrategian valitseminen riippuu tavoitteista ja budjetista. Yritykset voivat valita useita erilaisia markkinointikanavia, kuten some-markkinoinnin, mainonnan, suoramarkkinoinnin, PR: n tai tapahtumamarkkinoinnin. Jokaisella kanavalla on hyvät ja huonot puolet, jotka on hyvä ottaa huomioon ennen päätösten tekemistä.

Millainen on yrityksesi brändi?

Brändillä tarkoitetaan tapaa, jolla asiakkaat kokevat yrityksesi ja sen tuotteet tai palvelut. Yrityksen brändin luominen ja vahvistaminen ei tapahdu yön yli, vaan vaatii aikaa ja työtä. Yrityksen sisäinen branding tarkoittaa sitä, että kaikki yrityksesen työllistämät henkilöt toimivat jossakin asiassa samalla tavalla – esimerkiksi pukeutumalla yhdenmukaisesti tai kommunikoimalla asiakkaille samalla tavoin. Ulkoinen bränding taas noudattaa samaa logoa ja viestintyyppisiä elementtejä kaikissa kanavissa – esimerkiksi nettisivulla, somekanavilla ja mainoksissa.  Yritysten brändit ovat usein hyvin erilaisia. Joillekin yrityksille brändi voi olla hyvin perinteinen ja arvostettu, kun taas toisille se voi olla innovatiivinen ja dynaaminen. Tiettyjen yritysten brändit voivat myös muuttua ajan mittaan – esimerkiksi nuorentuakseen tai laajentuakseen uusille markkinoille.

Kaiken kaikkiaan yrityksen perustaminen on suuri askel ja se vaatii huolellista suunnittelua. Aloittelevan yrittäjän muistilista auttaa sinua löytämään oikeanlainen polun yritystoiminnan käynnistämiseen.