tiistai 31.1.2023 | 12:06
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
Uutiset

Umicore laajentaa reilusti – tulossa satoja uusia työpaikkoja

Outi Airola
Ke 30.11.2022 klo 11:10

ELY haluaa lisäselvityksiä jätevesistä ja ilmanpäästöistä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausuntonsa Umicore Finland Oy:n laajennuksen YVA-ohjelmasta. Yritys suunnittelee Kokkolan tehtaan pCAM-tuotannon laajentamista, koboltin jalostuskapasiteetin nostamista ja nikkeliliuotuksen rakentamista. Tähän liittyen kemikaalien varastointi- ja käyttömäärät lisääntyvät, kierrätys- ja jäteraaka-aineiden määrä nousee nykyisestä, lisäksi alueelle toteutetaan uudet jätevedenkäsittely-yksiköt ja rakennetaan jäteveden purkuputki.

Ympäristövaikutusten arviointi-kuulemisessa ELY-keskus sai 19 lausuntoa, kommenttia tai mielipidettä asiaan. Pääosin lausunnot koskivat jätevesien vaikutuksia ja ilmanpäästöjä.

Nyt ELY katsoo, että erityisesti syntyvien jätevesien vaikutukset merialueelle sekä ilmapäästöjen vaikutukset lähialueille tulee selvittää. Myös laitoksen sijainti pohjavesialueen läheisyydessä tulee huomioida ja esitetty pohjavesimallinnus tehdä, jotta mahdolliset vaikutukset Patamäen vedenottamoon voidaan arvioida. Myös melutilanne alueella tulee selvittää ja Natura-alueet huomioida.

Umicore Finlandin toimitusjohtaja Heikki Pihlaja ei ole yllättynyt ELY:n lausunnoista.

– ELY:n esille nostamat huolenaiheet olivat ennakoitavissa ja tulemme antamaan niihin vastineet. Jätevesien purkamisesta mereen tehdään mallinnus pitoisuuksien laimenemisesta. Tämän perusteella voidaan valita purkupaikka siten, että se aiheuttaa vähiten haittaa, kertoo Pihlaja.

Umicore Finland Oy

Perustettu vuonna 2013

Osakeyhtiön kotipaikka on Kokkola

Liikevaihto 449,74 miljoonaa (2021), tilikauden tulos -5,55 miljoonaa. Liikevaihto nousi 44,2%.

Yhtiöllä on 302 työntekijää.

Hän rauhoittelee myös pohjavedestä huolestuneita tahoja.

– Pohjaveden muodostumisalueelle ei suunnitella rakennettavan kemikaalien käsittelyä. Näitä alueita käytetään mahdollisesti toimistotilojen tai varaosavarastojen sijoittamiseen. Jatkamme YVA-prosessia luottavaisina ja hyvässä yhteistyössä ELY:n kanssa, kertoo Pihlaja.

Milloin Umicoren laajennus sitten on toteutumassa?

– Kun saamme ympäristöluvan, laajennuksen rakentaminen on tarkoitus aloittaa 2023 vuoden syksyllä ja tuotannon on määrä alkaa vuoden 2025 syksyllä, Pihlaja.

Laajennus moninkertaistaisi akkuprekursorien tuotantokapasiteetin ja nostaisi koboltin jalostuskapasiteettia.

– Suunnitellun investoinnin suuruus on useita satoja miljoonia euroja ja se toisi Kokkolaan useita satoja uusia työpaikkoja.

Kokkolassa tuotetut prekursorit on tarkoitus jatkojalostaa Umicoren Puolaan rakentamassa katodimateriaalitehtaassa.

– Sieltä katodimateriaalit jatkavat eurooppalaisten autonvalmistajien tuotantoketjuun ja auttavat liikenteen hiilidioksidipäästöjen pienentämisessä ja siten auttavat torjumaan ilmaston lämpenemistä, selvittää Pihlaja.

”...investoinnin suuruus on useita satoja miljoonia euroja ja se toisi Kokkolaan useita satoja uusia työpaikkoja.

#